دوره معجزه صدا ابزار بیان

یک سخنران یا مذاکره کننده قوی حتما نیاز به ظاهری مناسب و آراسته دارد. اما فراموش نکنید که در کنار این ظاهر آراسته، صدای افراد نیست بیانگر نیمه دیگری از شخصیت فرد هست. به نظر شما کدام برای مذاکره و سخنرانی مناسب تر است؟ شخصیت طلبکار و پرخاشگر یا صداهای وزین و متین و با اصالت؟

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
110,000 تومان